Happy 12-16

happy
Data: Octubre 2014
Client: UDL
Gènere: Aventura gràfica
Idiomes: Castellà, català i anglès
Tecnologia: Unity

Descripció

Videojoc de tipus serious game que prepara als nois d’edats compreses entre 12 i 16 anys en la ressolució de conflictes ambientat en l’àmbit escolar.

El videojoc consta de 25 conflictes extrets de situacions reals on podem apreciar el tracte entre nois de diferents nivells socials i com interactuen entre ells.